Privatumo politika
(1) Kokius asmens duomenis BASF renka, kai jūs lankotės mūsų svetainėje?

Lankantis mūsų svetainėje

Jums lankantis mūsų svetainėje nesikreipiant į mus ar neprisijungiant, jūsų naršyklė automatiškai perduoda į mūsų serverį tokią informaciją:

 1. Jūsų kompiuterio IP adresą;
 2. Informaciją apie jūsų naršyklę;
 3. Svetainę, iš kurios atėjote į mūsų svetainę;
 4. Užklaustą URL ar failą;
 5. Jūsų apsilankymo datą ir laiką;
 6. Perduotų duomenų kiekį;
 7. Būklės informaciją, pvz., klaidų pranešimus.

Kokia apimtimi ir kokiais tikslais BASF tvarko tokius duomenis?

a) Siųsti prašomą turinį į jūsų naršyklę. Tam mes išsaugome visą jūsų IP adresą tik tiek, kiek tai būtina siekiant pateikti jums prašomą turinį.

b) Saugoti mus nuo kibernetinių atakų bei užtikrinti tinkamą mūsų svetainės veikimą. Tuomet mes laikinai ir su ribota prieiga išsaugome minėtus duomenis ne ilgiau nei 180 dienų. Šis laikotarpis gali būti pratęstas tik tokia apimtimi, kokia yra būtina siekiant užkirsti kelią kibernetinėms atakoms ir incidentams. BASF tiria IP adreso naudotoją tik neteisėtos atakos atveju.

Koks yra tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra tai, jog toks tvarkymas reikalingas, kad jūsų prašomos svetainės funkcijos būtų prieinamos (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Be to, aukščiau nurodyti asmens duomenys saugomi siekiant apsaugoti teisėtą mūsų interesą, apginti ir apsaugoti mūsų svetainę bei tirti neteisėtų išpuolių atveju (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalis, f punktas).

Susisiekimas su mumis

Jei jūs kreipėtės į mus el. paštu ar atsiųsdami mūsų svetainėje užpildytą formą, mes gauname tokią informaciją:

 1. jūsų vardą, pavardę;
 2. jūsų el.pašto adresą;
 3. jūsų pranešimo datą ir laiką;
 4. jūsų pranešimą.

Koks yra tokio apdorojimo tikslas?

Jei susisieksite su mumis naudodamiesi mūsų svetainėje esančia kontaktine forma arba el. paštu, asmeninę informaciją naudojame tik jūsų užklausai apdoroti.

Koks yra tokio duomenų tvarkymo tikslas?

Jei jūs kreipiatės į mus el. paštu ar užpildę kontaktinę formą svetainėje, duomenis naudojame siekdami atsakyti į jūsų užklausą ir, jei įmanoma, patenkinti jūsų prašymą. Tokius duomenis saugome tik tiek, kiek tai būtina siekiant atsakyti į jūsų užklausą ir patenkinti jūsų prašymą.

Koks yra tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Teisinis tokio tvarkymo pagrindas yra 1 str. 6 straipsnio 1 dalies b punktas (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

(2) Ar jūs privalote pateikti duomenis?

Jums lankantis mūsų svetainėje jūsų naršyklė automatiškai perduoda į mūsų serverį 1 (1) skyriuje nurodytą informaciją. Jūs galite laisvai perduoti tokius duomenis. Negavę tokių duomenų negalėtume pateikti jums prašomo turinio.

Jūs neprivalote leisti mums naudoti jūsų nuasmenintų duomenų žiniatinklio auditorijos analizei. Taip pat jūs neprivalote leisti mums naudoti jūsų IP adreso jo susiejimui su jūsų bendrovės ir pramonės šakos informacija.

Jei norite kreiptis į mus el. paštu ar užpildę kontaktinę formą mūsų svetainėje, jūs galite laisvai perduoti duomenis, nurodytus 1 (2) skyriuje. Privalomus kontaktinės formos laukus, jei jų yra, žymime žvaigždute. Negavę tokių privalomų duomenų galime neturėti galimybės tinkamai atsakyti į jūsų užklausą ir patenkinti jūsų prašymą.

(3) Kokiems gavėjams mes perduodame jūsų duomenis?

1 skyriuje nurodytus duomenis perduodame Europos Sąjungoje esantiems duomenų tvarkytojams

2 skyriuje nurodytais tikslais. Tokie duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik laikydamiesi mūsų nurodymų ir tik mūsų vardu. Mes neketiname perduoti jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis.

Jūsų asmens duomenys bus perduoti tik be išankstinio jūsų sutikimo, jei tai yra teisiškai leidžiama arba būtina.

 1. Norėdami geriau suprasti vartotojų ketinimus, mes vykdome apklausas su „Medallia“, paslaugos tiekėjas – „Medallia Inc.“ (toliau „Medallia“), Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurtas prie Maino. „Medallia“ būstinė yra JAV. 575 Market gatvė. Suite 1850 San Francisco, CA 94105
 2. Kai dalyvaujate „Medallia“ kampanijoje (pavyzdžiui, klausimynuose ar atsiliepimuose), jūsų atsiliepimai perduodami ir saugomi ES esančiame „Medallia“ serveryje, kurio paslaugoms mes esame priklausomi teikdami savo paslaugas.
 3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valdžios institucijoms (pvz., mokesčių institucijoms, policijai). Duomenys bus perduodami, nes mes esame teisiškai įpareigoti perduoti duomenis arba teisėtas mūsų interesas yra dalytis duomenimis, kad būtų nustatytas netinkamas naudojimas ar vykdomi nusikaltimai. Kai prisiregistruosite prie mūsų naujienlaiškio, jūsų asmens duomenys bus perduodami šioms išorinėms įmonėms ir išorės paslaugų teikėjams, nuo kuriųmes esame priklausomi, teikiant savo paslaugas: SHE Informationstechnologie AG, Donnersbergweg 3, 67059 Ludwigshafen am Rhein / Vokietija
(4) Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

Mes įdiegėme technines ir organizacines priemones, siekdami užtikrinti tinkamą saugumo lygį, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto pakeitimo, sunaikinimo, praradimo ar neteisėto atskleidimo. Tokios priemonės bus nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologinę pažangą.

(5) Kaip ilgai mes saugosime Jūsų asmens duomenis?

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis, reikalingus naujienlaiškio paslaugai teikti tol, kol norėsite tokią paslaugą iš mūsų gauti.

Kai atsisakote naujienlaiškio prenumeratos, Jūsų asmens duomenys, kurie buvo saugomi, siekiant Jums persiųsti naujienlaiškį, bus ištrinti, jei toks ištrynimas neprieštarauja įstatymu nustatytiems duomenų saugojimo reikalavimams.

(6) Ar mes naudojame slapukus ir įskiepius mūsų svetainėje?

Apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje informuojame tam skirtoje svetainės juostoje. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Norėtume supažindinti jus su mūsų naudojamais slapukais ir kaip jūs galite jų atsisakyti.

Jei norite pasirinkti, kuriuos slapukus priimti, o kurių nepriimti, tai galite padaryti savo naršyklės nustatymuose. Atkreipkite dėmesį, kad jei nepriimsite 7 (1) skyriuje išvardintų slapukų, jūs galite neturėti galimybės naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

Slapukas yra nedidelis duomenų failas (tekstinis failas), kurį interneto svetainė, kai joje apsilanko vartotojas, prašo jūsų naršyklės išsaugoti įrenginyje, kad būtų įsiminta tokia informacija kaip kalbos pasirinkimas ar prisijungimo duomenys. Šiuos slapukus sukuriame mes ir jie vadinami pirmosios šalies slapukais. Reklamos ir rinkodaros tikslais mes taip pat naudojame trečios šalies slapukus – tai slapukai iš kito domeno, kuris nesutampa su interneto svetaine, kurioje lankotės. Mes naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas šiems tikslams:

(7) Kokios yra jūsų teisės?

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą jūs turite tam tikras teises, įskaitant teisę pareikalauti mūsų turimų jūsų asmens duomenų kopijos, jei to pareikalaujate iš mūsų raštu:

7.1. Teisė susipažinti: teisė susipažinti su savo duomenimis (jei mes juos tvarkome) ir tam tikra kita informacija (pvz., nurodyta šiame Pareiškime dėl privatumo apsaugos);

7.2. Teisė ištaisyti: jei jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, turite teisę reikalauti juos ištaisyti ar papildyti;

7.3. Teisė ištrinti: ši teisė taip pat vadinama teise būti pamirštam; jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume ar pašalintume jūsų duomenis, jei neturime įtikinamos priežasties juos toliau naudoti. Ši teisė nėra absoliuti – yra jos išimčių. Pavyzdžiui, mes turime teisę toliau naudoti jūsų asmens duomenis, jei tai būtina mums siekiant vykdyti taikomas teisines prievoles arba siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

7.4. Teisė riboti jūsų asmens duomenų naudojimą: teisė laikinai sustabdyti arba apriboti jūsų asmens duomenų naudojimą. Atkreipkite dėmesį, kad ši teisė taikoma tik esant tam tikroms aplinkybėms – kai mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kuriuos surinkome gavę jūsų sutikimą, jūs galite reikalauti riboti jų tvarkymą tik tokiais atvejais: (a) jei duomenys yra netikslūs; (b) jei toks tvarkymas yra neteisėtas, o jūs nenorite, kad jūsų duomenys būtų ištrinti; (c) jei jums to reikia ieškinio atveju; arba (d) jei mums nebereikia naudoti jūsų asmens duomenų tais tikslais, kuriais mes juos saugome. Apribojus duomenų tvarkymą mes vis tiek galime saugoti jūsų duomenis, tačiau negalime jų naudoti. Siekdami užtikrinti duomenų naudojimo ribojimą ateityje, mes tvarkome sąrašus žmonių, kurie pareikalavo apriboti jų asmens duomenų naudojimą;

7.5. Teisė į duomenų perkeliamumą: teisė pareikalauti, kad mes perkeltume, nukopijuotume ar perduotume (jei techniškai įmanoma) jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu jūsų poreikiams tarp skirtingų sistemų;

7.6. Teisė prieštarauti: teisė prieštarauti, kad mes naudotume jūsų asmens duomenis, įskaitant atvejus, kai juos naudojame savo teisėtais interesais, tiesioginės rinkodaros tikslu;

7.7. Teisė būti informuotam: jūs turite teisę būti aiškiai, skaidriai, suprantamai ir lengvai prieinama forma informuoti apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis;

7.8. Teisė atšaukti sutikimą: jei jūs davėte mums savo sutikimą ką nors daryti su jūsų asmens duomenimis, turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą (tačiau jei jį atšauksite, tai nereiškia, kad viskas, ką mes darėme su jūsų asmens duomenimis iki atšaukimo, yra neteisėta).

Šiomis teisėmis galite naudotis nemokamai, tačiau privalote įrodyti savo tapatybę pateikdami 2 patvirtintus tapatybės dokumentus. Siekdami pateikti jums, ištaisyti ar ištrinti savo failuose turimus jūsų asmens duomenis pagal mūsų teisinę prievolę, mes imsimės pagrįstų pastangų.

Jei jums kiltų klausimų arba norėtumėte pasinaudoti šiame Pareiškime dėl privatumo apsaugos nurodytomis savo teisėmis ir (arba) pateikti skundą, kreipkitės į mus el. paštu arba paštu, o mes atsakysime jums per 30 dienų. Kontaktinę informaciją rasite 10 skyriuje.

Gavę oficialų raštišką skundą, mes susisieksime su jo pateikėju, kad išsamiau aptartume skundo turinį. Jei skundo negalime išspręsti tiesiogiai, bendradarbiaujame su atitinkamomis priežiūros institucijomis, įskaitant vietos duomenų apsaugos institucijas.

Jei jūsų netenkina tai, kaip mes išsprendėme jūsų skundą dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į atitinkamą duomenų apsaugos priežiūros instituciją.

(8) Kur galite pateikti skundą?

Jūs turite teisę pateikti skundą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui (jo kontaktinę informaciją rasite žemiau):

State Data Protection

Žygimantų g. 11-6a

011042 Vilnius

(9) Kas yra duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas?

Kas yra duomenų valdytojas, kaip jį apibrėžia duomenų apsaugos teisės aktai, galite sužinoti čia.

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas:

Alexandra Haug

EU Data Protection Officer of BASF

67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

(1) Kokius asmens duomenis BASF renka, kai jūs lankotės mūsų svetainėje?
(2) Ar jūs privalote pateikti duomenis?
(3) Kokiems gavėjams mes perduodame jūsų duomenis?
(4) Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?
(5) Kaip ilgai mes saugosime Jūsų asmens duomenis?
(6) Ar mes naudojame slapukus ir įskiepius mūsų svetainėje?
(7) Kokios yra jūsų teisės?
(8) Kur galite pateikti skundą?
(9) Kas yra duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas?
Clicky